Shiur Author Category Media Language Community
The Wonder of Speech Rabbi Yishai Lisner B. וארא - Vaera text English
Praising Hashem – 5769 Rabbi Yishai Lisner G. כי תבוא - Ki Tavo text English שבת מציון
B’Shuvcha L’Tzion B’Rachamim – 5769 Rabbi Yishai Lisner I. בהר - Behar text English שבת מציון
A Pledge to the Creator – 5768 Rabbi Yishai Lisner G. כי תבוא - Ki Tavo text English שבת מציון