Trumah

Rabbi Shai Finkelstein Former Rosh Kollel in Memphis (2002-05) Currently Rabbi of Nitzanim Shul Trumah

Mishpatim

Rabbi Shai Finkelstein Former Rosh Kollel in Memphis (2002-05) Currently Rabbi of Nitzanim Shul Mishpatim

Yitro

Rabbi Avraham Kannai Rav of “Mitzpe Ramot” congregation in Jerusalem Yitro