בערב יום ראשון, ה-12.7, נסענו יחד כולם לטקס ברכת הדרך, במרכז האקדמי לב.
יחד עם הצוות, השליחים, הוריהם ומשפחותיהם, כיבדו אותנו בנוכחותם בכנס: מר אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, הרב יהודה ברנדס, ראש מכללת הרצוג, הרב דורון פרץ, מנכ”ל המזרחי העולמי, גאל גרינוולד, סיו”ר הקק”ל ואישים נוספים.

צאתכם לשלום תשעה130 (Small)
הערב היה מרגש מאוד במעמד כל משפחות השליחים.
הפתיע את הקהל חייל בודד בשם נועם, שעלה בגפו ממונטריאול: “אני לגמרי לא בודד בישראל כי תמיד יש לי את השליחים של תורה מציון שמלויים ומארחים אותי”.
צאתכם לשלום תשעה102 (Small)

בשנה האחרונה שליחי תורה מציון למדו מעל ל-14,000 שעות חברותא עם אנשי הקהילות,
העבירו יותר מ-3,000 שיעורים וארגנו כ-500 אירועים קהילתים                                                       צאתכם לשלום תשעה7 (Small)