בית מדרש קהילתי

בית המדרש הקהילתי הוא מודל שליחות המיועד למשפחה, כאשר שני בני הזוג עוסקים בחינוך בקהילה ובחיזוק הזהות היהודית.Salomon family photo

בית המדרש הקהילתי יכול להכיל מספר משפחות, וזאת ע”פ צרכי הקהילה.

שני בני הזוג עוברים הכשרה בהעברת פעילויות חינוכיות פורמליות ולא פורמליות לנוער ולמבוגרים, סביב בסיס הפעילות הממוקם בבית כנסת או במרכז קהילתי.

משפחת השליחים משמשת כמודל לחיקוי לכל חברי הקהילה.