ביום חמישי האחרון הוכתר הרב יונתן סרור, ראש בית המדרש של תורה מציון בבריסל, כרבה הראשי של קהילתשערי ציון“. בית הכנסת היה מלא מפה לפה עם אנשי הקהילה שבאו לתת כבוד לרב סרור, לאשתו אלישבע ולשבעת ילדיהם אשר הגיעו עם תחילת השנה האקדמית כדי לפתוח את כולל תורה מציון בעיר ולהנהיג קהילה בבירת האיחוד האירופי

בהכתרה השתתפו רבה הראשי של בלגיה, הרב גיגי שליטא, נשיא קהילת שערי ציון, מוריס טל, ראש מחוז אוקל כנציג העירייה והרב אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראוסעמיאל. את תורה מציון ייצג אריק ספיקר, ראש דסק אירופה, אשר גדל בעצמו בבלגיה ומלווה את תהליך הקמת בית המדרש מקרוב.

תחת הסיסמהסרור נגד טרורהתייחסו חלק מהדוברים לתקווה שתורתו ומנהיגותו הרוחנית של הרב סרור יהוו הגנה מפני סכנות לקהילה היהודית ולעיר בכלל.

בסמוך לארון הקודש של בית הכנסת קיבל הרב סרור את כתב ההכתרה שלו, מעין כתובה בין הקהילה לרבה החדש עם התחייבויות הדדיות ותפילה לבורא עולם שיצליח אתהשידוךהזה.

אנו מברכים את משפחת סרור כולה להצלחה רבה בתפקידיהם השונים ובטוחים שיצליחו להאיר את העיר באורה של תורת ארץ ישראל.