Mexico Banner

צרו קשר:

Boulevard Magnocentro sur num. 2
Mexico City, 52787, Huixquilucan Edo. Mexico
Tel: (525) 36 18 02 22
(525) 36 18 02 23
תורה מציון מקסיקו בפייסבוק

אחרי תקופה קצרה של שנתיים בתשס”ב – תשס”ג, תורה מציון חזרה למקסיקו סיטי בשנת תשע”ה. הכולל ממוקם בקהילת יבנה שבשכונת אינטרלומס ופועל בתוך בי”ס יבנה ובקהילת יבנה. הבי”ס כולל תלמידים מגילאי גן עד י”ב. רוב העבודה של השליחים היא עם תלמידי התיכון ועם חברי הקהילה.

רב קהילת יבנה משמש גם כראש הכולל. השליחים פותחים את היום עם סדר בוקר פנימי, ובשאר היום הם לומדים בחברותות אחד-על-אחד עם התלמידים ועוזרים בשיעורי עברית בשעות אחר הצהריים הם לומדים עם חברי הקהילה, משתתפים בפעילות בני עקיבא ובפעילויות שונות לנוער. הם גם מארגנים אירועים מיוחדים, פעילויות לחגים ושבתונים.

הבחורים פועלים גם בבית הכנסת רמת שלום בשכונה הסמוכה, שם הם לומדים בחברותא עם חברי הקהילה.

עד כה קהילת מקסיקו סיטי אירחה 13 בחורים, וראש כולל אחד: הרב נחום ורבקה נריה (תשס”ב-תשס”ג). השליחים כיום הם: חנן רבינוביץ וחננאל מוזס.

שליחי שנה זו:

בחורים:
חנן רבינוביץ׳

חננאל מוזס