Scholar-in-residence

תורה מציון יש מאגר של מרצים אורחים, מהרבנים המובילים כיום בציונות הדתית, שחלקם שימשו בעבר כשליחים. ראשי הכולל לשעבר של תורה מציון משלבים היכרות של החוויה היהודית בתפוצות יחד עם הבנה עמוקה של החברה הישראלית והחיים במדינת ישראל.

 קיים מגוון תוכניות אפשריות לאירוח מרצים, הכולל שיעורים בשבת, אירוח במלון לסוף שבוע, השתתפות בסימפזיונים ובסדרות הרצאות, מרכזים קהילתיים, בתי ספר, קמפוסים ועוד.