Perth Banner

צרו קשר

כתובת:
68 Woodrow Avenue
Yokine 6060
Perth WA
Australia
תורה מציון פרת’ בפייסבוק
תורה מציון פרת’ באינסטגרם

תורה מציון פרת’ הוקם בשנת תשס”ח. צוות הכולל (המכונה “צוות פרת“) מורכב מבחורי תורה מציון ושליחות בני עקיבא, בהנהגתו של ראש הכולל / המשלחת.

הצוות פעיל בבוקר בבית הספר כרמל ובערב בבית הכנסת Shule Dianella (בית המדרש של אוסטרליה המערבית). אחרי סדר בוקר פנימי בבית הספר כרמל, השליחים מעבירים שיעורים, חוגים, ולומדים עם התלמידים בביה”ס. בערב השליחים מעבירים פעילויות לקהילה, ולומדים בחברותא עם חברי קהילה בכל הגילאים והרקעים. האופי המיוחד והאינטימי של קהילת פרת’ מקנה לשליחים הצעירים מעמד ייחודי בקהילה, והם מעשירים את החיים היהודיים במעגלים רחבים.

צוות הבחורים בפרת’ שותף באופן מלא של סניף בני עקיבא המקומי, והבחורים משמשים כמדריכים בסניף.

ראש הכולל המייסד בפרת’ היה הרב אלי ונועה לואיס (תשס”ז) ואחריו הגיעו איתן ותצ”י כהן (תשס”ח-תשס”ט), הרב בנימין ואורה קראוס (תש”ע-תשע”ב) ואברהם ושרה ליפשיץ (תשע”ג-תשע”ד). כיום בראשות הכולל עומד הרב ארי פוזנר, בשיתוף עם ראשי המשלחת גלעד ואסתר לביא והבחורים אביחי ברטוב, דרור פרוכטר, איתמר הורוביץ וגבריאל הוכשטיין.

שליחי שנה זו:

ראש כולל:
הרב ארי פוזנר

משפחה:
גלעד ואסתר לביא (שבי שומרון)

בחורים:
אביחי ברטוב (איתמר)
דרור פרוכטר (מעלות)
איתמר הורוויץ (ירוחם)
גבריאל הוכשטיין (מעלות)