בשבת האחרונה התארחו השליחים המיועדים לתשעט בקהילתמבשר ציוןשבתלמונד.

מטרת השבת הייתה העמקת ההכרות של השליחים עם המושגקהילהכפי שהיא בחול.

תודה למשפחות שפתחו את ביתם לשליחים, לראש הקהילה, דרן פלצקי

ולרב הקהילה הרב ברוך ופנינה ויינטרוב (לשעבר סגן ראש בית מדרש בטורונטו).