DSCN0199 (2)

מגוון התוכניות המוצע על ידי תורה מציון יכול לשמש קהילות רבות. במידה וקהילה לא מוצאת תוכנית מתאימה ממגוון התוכניות שתורה מציון מציעה, לתורה מציון הידע והניסיון לבנות תוכנית המתאימה לצורכי כל קהילה.

 בהינתן מיקום הקהילה, תורה מציון יכולה להציע את שירותיהם של שליחים הנמצאים בקרבת מקום לתוכניות קצרות כמו סמינריונים או שבתונים.

 אנו נשמח ליצור קשר לגבי תוכניות חינוכיות בקהילה, המשלבות מחוייבות הן ליהדות והן למדינת ישראל.