Shiur Author Category Media Language Community
פרשת פקודי- פתרון קונפליקטים רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת ויקהל- שותפות אמיתית רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת כי תשא- לשבור את הכלים רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת- תצווה היגיינה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת תרומה- תוכו כברו רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת משפטים- הלוואה לחבר רשות או חובה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת יתרו- פשרה בדין רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת בשלח- חשיבות הנוי והיופי רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת בא- לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת וארא- ענישה מכובדת רפי זברגר עברית שבת מציון