Shiur Author Category Media Language Community
פרשת שמות- מכל מלמדי השכלתי רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת ויחי- שליטה על הכעס רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת ויגש- העוד אבי חי רפי זברגר עברית שבת מציון
חנוכה- הדלקה עושה מצווה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת וישב- אל ישנה בנו בין הבנים רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת וישלח- כי עלה השחר רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת ויצא- אמון, כבוד ואהבה רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת תולדות -איזהו גיבור רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת חיי שרה- מתכונת לבחירת בן/בת זוג רפי זברגר עברית שבת מציון
פרשת וירא -גדול השלום רפי זברגר עברית שבת מציון