Shiur Author Category Media Language Community
פרשת שמיני- הודה ולא בוש רפי זברגר עברית
פרשת שמיני- מעלת השתיקה רפי זברגר עברית
שלך גדולה משלהם רפי זברגר C. בהעלותך - Behaalotcha text עברית
משקפיים ורודים – תשפ”ב רפי זברגר J. בחוקותי - Bechukotai text עברית
הדר בארץ – תשפ”ב רפי זברגר I. בהר - Behar S. ל"ג בעומר - Lag Ba'Omer text עברית
התאמת משימה לאדם – תשפ”ב רפי זברגר H. אמור - Emor text עברית
פסח – חפזון תשפ”ב רפי זברגר N. פסח - Pesach text עברית
מסכת יבמות רפי זברגר דף יומי - Daf Yomi text עברית
הכיור ומשמעויותיו – תשפ”ב רפי זברגר K. פקודי - Pekudei text עברית
מסכת חגיגה רפי זברגר דף יומי - Daf Yomi text עברית