בית קק”ל ממוקם בשדרות רוטשילד בתל אביב.

באופן מדויק יותר צריך לומר שבית מועצת העם ומנהלתה (שמו הרשמי של בית קק”ל) ממוקם ברחוב צבי הרמן שפירא (פינת שדרות רוטשילד) – אבי רעיון הקמת הקרן הקיימת לישראל.

המבנה היום משמש מוזיאון ומרכז חינוכי אולם בעבר שימש כמשרדים עבור גורמים שונים במוסדות הלאומיים.

בית קק”ל בתל אביב נבנה בשנת 1937 על ידי האדריכל בנימין אנקשטיין.

חשיבותו המרכזית של המבנה היה דווקא בתפקיד שלא קשור ישירות לקק”ל.

שם התנהלו הישיבות של מועצת העם, דהיינו הגוף שקדם לכנסת ישראל, ומנהלת העם, הגוף שקדם לממשלת ישראל.

בבניין הזה נפלה ההחלטה, לאחר דיונים קשים וארוכים על הכרזת המדינה עם סיום המנדט הבריטי, בידיעה שקרוב לוודאי צבאות ערב יפלשו לארץ ישראל. שם גם התנהלו הדיונים על ניסוח מגילת העצמאות ועל מיקום הכרזת המדינה בבית דיזנגוף – מרחק כמה דקות הליכה משם.

במלאת 40 שנה למדינת ישראל הוחלט לשפץ את הבניין ולפתוח את המוזיאון.

המרכז החינוכי והמוזיאון עוסק בסיפור של פיתוח ארץ-ישראל, ופועלה של קק”ל בארץ.

הקרן הקיימת לישראל נוסדה כארגון ציוני בקונגרס החמישי של ההסתדרות הציונית ב־1901 כאמצעי לאיסוף כספים מיהודים לשם קניית קרקעות בארץ ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית.

מקור השם הוא בדברי המשנה, המפרטת ומונה כמה דברים שהאדם “אוכל פירותיהם בעולם הזה – והקרן קיימת לו לעולם הבא.

לקק”ל היום בעלות על 2.6 מיליון דונם שמנוהלת על ידי מנהל מקרקעי ישראל ועליהם מקבלת הקק”ל דמי חכירה.