דבר תורה קצר על הפרשה מפי אוריהסלע, קייפטאון תשע”ח – תשע”ט