(דבר תורה קצר על הפרשה מאת גבי פינקלשטיין (מלבורן, תשע”ה