(דבר תורה קצר על הפרשה מאת ג’קי רוזנוולד (מינכן, תש”ע