(דבר תורה קצר על הפרשה מאת חננאל מוזס (מקסיקו, תש״פ