(דבר תורה קצר על הפרשה מאת יהוידע יואלי (ממפיס, תש”פ