(דבר תורה קצר על הפרשה מאת אוריאל פרידליך (קייפטאון, תשע”א