דבר תורה קצר על הפרשה מפי אפרים פרוכטר, שליח בממפיס