דבר תורה קצר על הפרשה מפי גבריאל הוכשטיין, פרת׳ תש״פ