(דבר תורה קצר על הפרשת מאת אביחי משניות, (מלבורן תש״פ