(דבר תורה קצר על הפרשה מפי עמנואל אלשטיין (וושינגטון תשס״ד, ממפיס תשע״א-תשע״ב