דבר תורה קצר על הפרשה מפי איתמר הורווביץ, פרת׳ תש״פ