(דבר תורה קצר על הפרשה מאת עומר חג׳בי (סידני, תשע״ו