(דבר תורה קצר על הפרשה מאת גבריאל סונא (מינכן, תשע”ה