דבר תורה קצר על הפרשה מפי ניראל בן ישר, וושינגטון התשע״ט