(דבר תורה קצר על הפרשה מאת ניראל בן ישר (וושינגטון, תשע”ט