(דבר תורה קצר על הפרשת מאת אביחי ברטוב (פרת׳, תש״פ