(דבר תורה קצר על הפרשה מאת שי בלקין (קייפטאון, תשע”א