(דבר תורה קצר על הפרשה מאת ידידיה דרשן  (קייפטאון, תש״פ