(דבר תורה קצר על הפרשה מאת אור איתן עיני (מונטריאול, תש”פ