(דבר תורה קצר על הפרשה מאת אורי הכהן (מינכן, תשע״ה