(דבר תורה קצר על הפרשה מאת אבישי עבודי (מלבורן, תש”פ