(דבר תורה קצר על הפרשה מאת עמיחי נחשוני (וושינגטון, תשע”ד