(דבר תורה קצר על הפרשה מאת נח אברמוביץ (פרת’, תשע”ט