(דבר תורה קצר על הפרשה מאת תומר טרבלסי (מונטריאול, תשע״ד