דבר תורה קצר על הפרשה מפי אריאל גיגוזין, שליח בממפיס