(דבר תורה קצר על הפרשה מאת שבתי פסין, (בקייפטאון, תשע״ט