(דבר תורה קצר על הפרשה מאת יוסף הולשטיין (ממפיס, תשע”ח