(דבר תורה קצר על הפרשה מפי מיכל גלר (דטרויט, תשס״א-תשס״ב