הרב משה הר נוי
ראש כולל לשעבר בדטריוט (תש”ס, תשס”א),
כיום רב קהילתי של שכונת אפ המושבות בפתח תקווה, ראש גרעין שעלים

לאיש הזה היה הכל.
הוא היה עשיר מופלג, ככתוב במדרש שמאות פרדות נשאו על גבן רק את המפתחות של הכספות שלו. הוא היה מנהיג כריזמטי בשבט לוי, ממשפחת האצולה של השבט (אביו יצהר היה בנו של קהת בן לוי). והחשוב מכל –  הוא היה צדיק גדול מאחר שכתוב שהיה מנושאי ארון הברית בעת הנסיעה במדבר, וידוע שמי שנגע בארון ולא היה טהור מספיק – מת במקום.
פתחתי במילים “לאיש הזה היה הכל” – אך זה לא מדוייק. היתה לו רק תכונה אחת שלילית שבסופו של תהליך ריסקה אותו לחלוטין – הוא היה קנאי ללא סייגים.
ביום מן הימים הוא שומע שמינו לנשיא שבט לוי את בן דודו הצעיר אליצפן בן עוזיאל. משה רבינו לא עושה זאת מדעתו, כל מה שעושים משה ואהרן זה על פי ציווי של הקב”ה. קרח משתגע; הוא עשיר, הוא כריזמטי, הוא בעל תפקיד חשוב אבל שמישהו אחר יתמנה לנשיא השבט …
ואז האיש שיש לו כמעט הכל, עושה דבר שלא יאמן, הוא ממריד את עם ישראל נגד משה רבינו ואהרן הכהן וטוען שכל הדברים שהם עושים  זה המצאות שלהם. קרח בגלל קנאתו וגאוותו מוכן לסכן את כל קבלת התורה של עם ישראל. שהרי, אם משה ממציא דברים ח”ו, אולי יגידו שגם תורה איננה מן השמים אלא פרי המצאתו של משה רבינו, ועם ישראל כולו יפסיק לשמור מצוות.
לכן משה רבינו מתפלל לקב”ה, אני מבקש להעניש אותו בעונש לא שגרתי, תפתח האדמה את פיה ותבלע אותו ואת כל אשר לו. מדוע בוחר משה רבינו דווקא בעונש הזה?
משה רבינו רצה לשדר לכל הקנאים לדורותיהם, דעו לכם שכאשר תיפלו עקב הקנאה שלכם באחרים, לא סתם תיפלו, אלא תתרסקו התרסקות מלאה שאין אפשרות לצאת ממנה, כי אין דבר שיכול להפיל את האדם יותר מיצר הקנאה באחרים. ראו הוזהרנו!

לתגובות:  harnoy0@walla.co.il