unnamed

זאב שוורץ
מנכ”ל תורה מציון

 

היום שאחרי

במשך 49 ימים אנחנו חוזרים על הפסוק “וספרתם לכם ממחרת השבת…” (ויקרא כ”ג, ט”ו). אנחנו מדגישים שוב ושוב את ההבדל שקיים, עוד מששת ימי בראשית, בין נקודות השיא של השבוע והשנה לבין ימי השגרה.

בראיה מודרנית, לפני כמה שנים, נעשה סרט שניסה להמחיש את ההשפעה העצומה של הטלת פצצת אטום על עיר. שם הסרט היה “היום שאחרי”. זה היה נסיון לזעזע את הקהל ולהדגיש את האחריות והמחויבות של האנושות למעשינו. מה יקרה ביום שאחרי?

היום שאחרי, בתור רעיון, מופיע גם בפרשתינו, פרשת אמור. אנו נפגשים ברצף של המועדים – פסח, ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. באופן מפתיע, בין התיאור של חג הביכורים לבין הציווי על ראש השנה מופיע פסוק שנראה שלא נמצא במקומו: “וּבְקֻצְרְכֶם אֶת-קְצִיר אַרְצְכֶם, לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקֻצְרֶךָ, וְלֶקֶט קְצִירְךָ, לֹא תְלַקֵּט; לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם, אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם. (שם כ”ג, כ”ב).

אותו פסוק, כמעט מילה במילה, מופיעה גם בפרשה הקודמת, פרשת קדושים. הרב יעקב אריאל שואל למה יש צורך לחזור על הפסוק הזה, וביתר שאת – למה דווקא בהקשר הזה?

אחרי שיצאנו ממצרים התחלנו לטפס במעלות הקדושה. ממ”ט שערי טומאה של מצרים טיפסנו ועלינו עד שהגענו לרמה שהיינו ראויים לקבל את התורה בהר סיני בחג השבועות.

ואז מגיע היום החשוב ביותר – היום שאחרי. היום אחרי מעמד הר סיני. היום אחרי החוויה הרוחנית המדהימה של קבלת התורה. היום בו אנחנו חוזרים לשגרה, עובדים בשדה כמו תמיד. דווקא אז מגיעה הדרישה לזכור את העני ואת הגר, דווקא אז אנו נזכרים בחברה המתוקנת שאנחנו שואפים להקים, שמבוססת על צדקה וחסד.

כל שנה פרשת אמור נקראת בסמיכות ליום העצמאות. אחרי 2000 שנות גלות זכינו במדינה משלנו, ביום יחודי בו ניתן לחגוג את עצמאותינו ולהכיר תודה על הניסים והנפלאות שאפשרו את הקמת המדינה. אבל דווקא עכשיו אנחנו צריכים לעצור בתוך כל השמחה וההודיה ולשאול לפשר ומשמעות יום העצמאות מה אנחנו נקראים לעשות ביום שאחרי יום העצמאות?

בהמנון שלנו, ‘התקווה’, אנחנו שואפים להיות עם חופשי בארצנו. מהו החופש הזה? במה העצמאות שלנו ייחודית ומיוחדת מספיק כדי להצדיק את המחיר היקר כל כך שנאלצנו לשלם כדי להשיג אותה?

התשובה היא אותה תשובה לשאלה ששאלנו למעלה – היום שאחרי. ביום שאחרי יום העצמאות אנו נדרשים לזכור את העני והגר, אנו נדרשים לבנות חברה ומדינה מתוקנים, שמבוססים על הערכים של תורה ועבודה, צדקה וחסד.

ההחלטות שלנו ביום שאחרי חג העצמאות, האחריות שאנחנו ניקח על המדינה שניתנה לנו במתנה, היא שתתן את המשמעות והערך ליום הגדול הזה.
ברוח פרשת אמור, בוודאי שיש לנו אמירה על מה שיקרה כאן ביום שאחרי!