משה הר נוי

הרב משה הר-נוי
(ראש כולל לשעבר בדטריוט (תש”ס – תשס”א

 

לפריץ אחד היה סוס אביר ויקר. ימים כלילות התאמץ לחשוב כיצד ישמור עליו מפני הגנבים. לבסוף החליט לשכור את השומר המיומן ביותר באיזור כולו.
ראיין הפריץ מספר שומרים ולא היה שמח בהם עד שהגיע המרואיין האחרון. היה נראה לו כי אכן זהו השומר המתאים אך שאלה אחת עוד רצה לברר: “אמור נא לי כיצד אתה שומר על עצמך בעירנות מלאה במשך הלילה?”
השומר חייך וענה: “לא רק שומר אני אלא גם פילוסוף. בתחילת הלילה חושב אני על שאלה אשר מדירה שינה ממני עד הבוקר”
שמח הפריץ שמחה גדולה ושכר את שירותיו של השומר . ליווה אותו לאורווה והפקיד אותו על שמירת הסוס המיוחד.
בחצי הלילה רצה הפריץ לבדוק את עירנות השומר וירד לאורווה לשמחתו ראה כי השומר יושב וחושב. “על מה אתה חושב ברגעים אלו, אנא שתף אותי” בקש הפריץ
ענה השומר: “חשבתי על שאלה קשה במיוחד. כשאדם תוקע מסמר בקיר, לאן נעלם הקיר שהיה שם מקודם בטרם נכנס המסמר”.
שיבח הפריץ את השומר הפילוסוף וחזר לישון. לאחר שעתיים חזר לאורווה ושאל את השומר: “ועל מה אתה חושב עכשיו.”
ענה השומר: “כאשר אדם אוכל את הבייגלה הרי הוא אוכל את הקמח, חשבתי לעצמי לאן נעלם החור שהיה בבייגלה קודם?”
שיבח הפריץ שוב את השומר וחזר לישון רגוע מתמיד.

בבוקר הפריץ לאורווה והנה….הסוס נעלם.

הסתכל באימה על השומר וראה כי הינו שקוע במחשבות. “על מה אתה חושב עכשיו? “, הרעים עליו בקולו.
עכשיו, ענה הפילוסוף, אני חושב על השאלה הקשה ביותר . הרי כל הלילה הייתי ער ועמדתי על משמרתי ואיך יתכן כי האורווה ריקה והסוס נעלם? ולשאלה הזו אינני מוצא שום תשובה….

והנה שוב בא חודש אלול. ואנו חפצים לשדרג את האישיות שלנו ולהתחייב להיות טובים יותר. בא יצר הרע שלנו ומשקיע אותנו במחשבות והגיגים על האופן בו ניגש לביצוע המשימה. בסופו של דבר חולף לנו הרצון והחשק לבצע ואנו מוותרים על הרעיון.

כאשר ‘בא לנו’ לעשות פעולה חיובית עלינו להתחיל ולבצע ולאחר מכן לענות כל השאלות הקשורות אליה (ראה ערך “דיאטה” שתמיד מתחילים מחר ואף פעם באמת לא מתחילים).

אברך כל עם ישראל בשנה טובה ,שנת בריאות  ופרנסה טובה, שנת הגשמת משאלות וחלומות, שנה שנחיה באהבה ואחווה ושלום ורעות.