הרב יעקב נגן

ר”מ בישיבת ההסדר עתניאל
 .
.
 

שמיני: בחזרה אל הרוחניות

הצדדים הרוחניים של היהדות זוכים בימינו לעדנה מחודשת. קבלה, חסידות ומיסטיקה הפכו מתחומי עיסוק של בודדים לנחלת הכלל. הפופולריות שלהן חוצה מגזרים – גברים ונשים, דתיים וחילונים ואפילו כוכבות רוק לא-יהודיות. מדובר בחלק משינוי רחב יותר שהתרבות עוברת, השם דגש על החוויה, על הרגש ועל הדמיון.בהמשך למיתוס הציוני, הרואה בהתחדשות הלאומיות הישראלית שיבה אל ההוויה של ימי התנ”ך, אפשר לראות גם בדגש על הרוחניות שיבה מסוימת אל היהדות התנ”כית. החוויה הדתית המקראית מתאפיינת בראש ובראשונה בנבואה, בשיח הישיר עם אלוהים, השואב מן הכוח המדמה של האדם. רבים כבר עמדו על הזיקה העמוקה בין נבואה למדיטציה, בין היתר משום ששתיהן עוסקות בהתעלות אל מודעות גבוהה יותר. התנ”ך רווי בשירה ובפיוט, והוא משמש מקור להשראה רוחנית עד עצם היום הזה. עולמם הרגשי של גיבורי התנ”ך בולט וזוכה לתשומת לב – הם אוהבים, שמחים ובוכים.
 

לאן נעלמה הרוחניות?

מדוע הקולות הללו, קולות ההתחדשות הרוחנית, נשמעים דווקא כיום? מדוע בדורות הקודמים הם היו פחות דומיננטיים, ואילו כיום הם פורצים בעצמה רבה? חשוב לדעת שהתהליכים הללו אינם מובנים מאליהם. הדבר מתחוור לי בעיקר כשאני מבקר בישיבות ובבתי כנסת בארצות הברית, שם אני רואה עד כמה הלימוד הרציונלי, השכלי, שולט בכיפה. המצב היהודי-ישראלי הוא אפוא מצב ייחודי.

הרב שלמה קרליבך ראה בעיסוק המינימלי ברוחניות ריאקציה לטראומה שחווה עם ישראל במרוצת הדורות. הוא לומד זאת מפירושו של מי השילוח על פרשת אמור. מי השילוח מסביר שלכהנים אסור להיטמא למת, משום שעליהם להקרין שמחה בעבודתם במקדש. המפגש עם המוות מדכא את השמחה, ולכן אסור לכהנים להיחשף למוות ולטומאה. לאחר השואה, מסביר הרב קרליבך, כל ישראל הם בבחינת טמאי מת. האבל היה כביר כל כך, עד שהוא גרר בעקבותיו השלכות – ריחוק מאלוהים וצמצום הרגש והחוויה הדתית. כאשר פנים אלו של החוויה היהודית התמעטו, יהודים רבים נמשכו לתנועות רוחניות מחוץ ליהדות, בשל הצורך למצוא מענה לצמא הרוחני שלהם. רבי שלמה הקדיש את חייו לקרב יהודים חזרה לתורה. לארגון הראשון שהקים בתחום קרא על שם הפסוק “טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי טוֹב ה'” (‘Taste and see that God is Good’, תהלים לד ט). הוא הירבה לספר סיפורים, לשיר ולרקוד, וכך לקרב אנשים ליהדות. אני מאמין שאם נלך בדרכיו של רבי שלמה, דרך השמחה והמתיקות בקרבת אלוהים, נוכל להשיב את היהדות למצבה הטבעי והבריא.

אש זרה

אך נראה שהדברים מורכבים יותר. לרוחניות יש עצמה גדולה. התשוקה הטבעית שלנו אל קרבת השם והמשיכה אליו הן יצר של ממש. התנ”ך מספר שהחטא היחיד שעם ישראל לא הצליח להתנער ממנו היה בניין הבמות, מעין מזבח פרטי שעליו הקריבו קרבנות לאלוהים. כלומר, למרות האיסור להקריב קרבן מחוץ למקדש, אנשים חשו דחף פנימי בלתי נשלט להקריב, והם עשו זאת בדרכים לא לגיטימיות. כוחה של הרוחניות הוא מסוכן: קשה לרסן אותה ולכוון אותה. בפרשתנו באים הדברים לידי ביטוי בסיפורם הטראגי של שני בני אהרן הכהן. ביום השמחה הגדולה, מועד סיום חנוכת המשכן, ברגע של התגלות אלוהית, קירבו נדב ואביהו לפני אלוהים עם “אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם” (ויקרא י א). הקרבה הבלתי-אמצעית אל הקדושה העליונה, המפגש המסוכן בין הסופי לאין-סופי, הסתיימו באסון. ללא הכשרה ראויה וללא הכרת הגבולות, המפגש עלול להיות קטלני. הסכנה הזו משתקפת גם בתקופה מאוחרת יותר, באגדה על ‘ארבעה שנכנסו לפרדס’, ארבעה חכמים שחדרו לעמקה של המיסטיקה היהודית. התוצאות לא היו מעודדות: הראשון מת, השני נטרפה עליו דעתו, השלישי התפקר, ורק אחד, רבי עקיבא, יצא בשלום (חגיגה יד ע”ב).

תולדות הרוחניות של ישראל

הרב קוק ראה בחורבן המקדש ובהפסקת הנבואה תהליך עמוק יותר מאשר הענשה של הציבור. הנמכת להבות הרוחניות וייבוש מעיינות הנבואה אפשרו להשתלט על העיוותים הרוחניים, ומתוך כך להיבנות מחדש. הרוחניות נתקלה בבעיות של חוסר גבולות והיעדר משמעת, וההתמודדות איתן קשורה לעיצוב הגבולות ולהקפדה על משמעת פנימית מתוך דגש על שמירת גבולות ההלכה. אם הדמות המאפיינת את הבית הראשון היא דמותו של הנביא, הרי שבתקופה שלאחר מכן הפך החכם, איש ההלכה והלימוד, לדמות הדומיננטית. במציאות האידאלית ניתן יהיה להכיל את שתי התכונות האלה יחד ולשלבן, אך מדובר במשימה לא פשוטה (אורות, עמ’ קכ–קכא). תנועות רבות בתולדות עם ישראל ביקשו להשיב את היסוד הרוחני אל מרכז הזירה – הנצרות, השבתאות והפרנקיזם – אך הניסיונות הללו נעדרו משמעת של קיום מצוות, ובסופו של דבר הן יצאו מחיק היהדות. תנועת החסידות הצליחה להביא להתעוררות רוחנית ולהחייאה של החוויה והרגש הדתי, לא מעט בזכות שלא ויתרה על המשמעת ההלכתית ועל המחויבות.

כעת, עם החזרה לארץ, לחיים ולטבעיות, מתחוללת גם שיבה אל הרוחניות, אך זו חייבת לבוא מתוך שמירה על התכונות שנבנו בעמל רב משך אלפי שנים, שאם לא כן, הגלגל עלול לחזור לאחור.
זכינו לחיות בזמנים מיוחדים. המשיכה לרוחניות איננה טרנד חולף אלא תנועה עמוקה המאפשרת ליהדות לממש את ייעודה. אני מודה לאלוהים שזיכני לחיות בתקופה שבה אוכל להיות עד ושותף לתהליכים אלו.

ראשית חוויה יראת ה’

 “רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת ה'” (תהלים קיא י). הדגש שניתן בזמננו על החוויה מחייב להוסיף: ‘ראשית חוויה יראת ה”. המשנה באבות (ג, יז) מתריעה בפני הסכנה שהחכמה מציבה לאדם: “כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו”. התרעה זו יפה ונכונה גם ביחס לאדם שחוויותיו מרובות ממעשיו.
כך אני נוהג גם בלימוד התורה שלי. מזה שנים אני פותח את היום עם תלמידיי בציון התאריך של אותו היום ומיד לאחר מכן באמירת הפסוק “זֶה הַיּוֹם עָשָׂה ה’ֹ נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ” (תהלים קיח כד). אחרי ההבנה שצריך לחבר את החוויה עם העשייה, אנחנו מקדימים לפסוק על השמחה את הפסוק בספר קהלת: “סוֹף דָּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע אֶת הָאֱלֹהִים יְרָא וְאֶת מִצְוֹתָיו שְׁמוֹר כִּי זֶה כָּל הָאָדָם” (קהלת יב יג).
לתגובות: ynagen@gmail.com