הרב משה בלום
ראש כולל לשעבר בוורשה (תשע”ד-תשע”ז) 
כיום ראש מחלקת אנגלית במכון התורה והארץ ומרצה בענייני מצוות התלויות בארץ

לגרסת ה-PDF לחץ כאן

עוד זמן קצר, ניכנס לשנת השמיטה. מצוות השמיטה, היא מצווה נפלאה שנאמרו לה טעמים רבים ע”י המפרשים. ברם, הדרך לקיימה במציאות ימינו אינה פשוטה כלל וכלל. כיצד יש לספק תוצרת חקלאית ליותר מ-7 מיליון יהודים שגרים בארץ ישראל? אם נשמוט את הקרקעות, כפי שנראה מפשט התורה, מלבד הפגיעה הכלכלית בחקלאים עצמם, מה נאכל בשנה השביעית?

התוספתא (שביעית פרק ח) מביאה, את הפתרון שחז”ל נתנו:
בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין על פתחי עיירות, כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלין אותן ממנו ונותנין לו מזון שלוש סעודות והשאר מכניסין אותו לאוצר (מחסן) שבעיר. הגיע זמן זיתים, שליחי בית דין שוכרין פועלים, ומוסקין אותן ועוטנין אותם בית הבד, וכונסין אותן בחביות, ומכניסין אותן לאוצר שבעיר, ומחלקין מהן ערבי שבתות כל אחד ואחד לפי ביתו.
כלומר במקום שכל אחד ירד לשדהו ויקטוף, בית הדין יעשה זה בשביל הציבור. פתרון זה נקרא “אוצר בית דין”.

אוצר בית דין

אוצר בית דין מאפשר לציבור לקבל תוצרת של פירות (וירקות בחודשי השמיטה הראשונים) שקדושה בקדושת שביעית. האדם משלם לבית הדין רק את החזר ההוצאות שהיה לבית הדין, ואין בקנייה זו משום סחורה. החקלאי מטפל בצמחים לפי הוראות בית הדין, שהרי יש מלאכות שכן הותרו בשמיטה בשדות: פעולות שמטרתן ל”אוקמי” לקיים, בניגוד לפעולות של “לאברויי” –להברות ולשבח שהן נאסרו.
אוצר בית הדין הגדול ביותר הוא “אוצר הארץ”, שיוסד לפני 3 שמיטות ע”י מכון התורה והארץ, לפי העקרונות הבאים:

  1. תמיכה בחקלאות יהודית ישראלית
  2. טיפול בשדות בדרך המותרת על ידי ההלכה.
  3. הבאה של פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית.

בית הדין מביא בחודשים הראשונים ירקות הקדושים בקדושת שביעית, על ידי שתילה של הרבה דונמים לפני שנת השמיטה, כך שינבטו לפני השמיטה, וייקטפו בשמיטה.
בנוסף, אוצר הארץ יביא תוצרת ממקורות אחרים:

  • ירקות ופירות שגדלו בשנה השישית, ואוחסנו לתקופה בינונית או ארוכה.
  • גידול במצעים מנותקים, לפי הנחיות רבני אוצר הארץ.
  • גידול ירקות באזור “עולי מצרים” בו לפי ההלכה קדושת השביעית חלה ברמה נמוכה. בתוספת היתר מכירה באותו אזור, בית הדין מתיר גם לשתול (ע”י פועלים שאינם יהודים).
בצורה זאת, מתאפשרת אספקת פירות וירקות לאורך כל השנה.

התוצרת תימכר במוקדים בכל רחבי הארץ: ירקניות או אגפים בסופר, בעיקר באזורים בהם יש ציבור דתי לאומי גדול שרוצה לצרוך תוצרת זו. בנוסף, בשמיטה הזו יהיה גם אפשרות לקנייה אינטרנטית ומשלוח (פעם בשבוע) עד הבית.
קנייה מאוצר הארץ, גורמת לצרכנים להיות שותפים בשמירת הקרקעות ופרנסת אחינו החקלאים, תוך שמירת ההלכה ומצוות השמיטה, והזכות לצרוך תוצרת בקדושה בקדושת שביעית.

אנו מעודדים את הציבור לקנות כבר עכשיו מנוי לאוצר הארץ, דרך הקישור: https://otzar-haretz.co.il/
לשאלות בנושא אוצר הארץ, אפשר לפנות גם אלי: 052-8903729h.moshe@toraland.org.il

לתגובות: moshebl@gmail.com