הרב משה בלום

ראש כולל לשעבר בוורשה (תשע”ד-תשע”ז)
כיום ראש מחלקת אנגלית במכון התורה והארץ ומרצה בענייני מצוות התלויות בארץ

 

 

כלאי אילן – הרכבות

חז”ל (קידושין לט.) לומדים מפרשתנו על איסור כלאי אילן:
‘את חקתי תשמורו’ – חוקים שחקקתי לך כבר, ‘בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע’ – מה בהמתך בהרבעה, אף שדך בהרכבה.
הרכבה היא החדרת ענף של עץ אחד (רוכב) בתוך עץ אחר (כנה), באופן כזה שהם יתאחו וייעשו גוף אחד. פירות העץ החדש יהיו זהים כמעט לחלוטין לרוכב, ואילו הכנה תתרום תכונות אחרות: עמידות למחלות קרקע ולמזיקים וקצב אספקת המינרלים והמים לעץ.
הרכבות היו ידועות כבר לחז”ל, וכבר המשנה (כלאיים פרק א) עוסקת בכך. אולם בעשרות שנים האחרונות שיטות ההרכבות התפתחו והשתכללו; היום בחקלאות הישראלית רוב סוגי העצים הינם מורכבים וגם בירקות יש יותר ויותר הרכבות, לדוגמה במלפפונים ואבטיחים.
הרכבה היא מותרת כאשר הכנה והרוכב הינם מין זהה, ואסורה כאשר ההרכבה היא מין בשאינו מינו.
רוב העצים היום בישראל מורכבים: חלקם מורכבים באיסור (מין בשאינו מינו) וחלקם בהיתר (מין במינו). יש לציין שעצי שבעת המינים לרוב אינם מורכבים, וכמובן אתרוג שמגודל למצוות ארבעת המינים. יש לציין שכיום כ90%  מהאגסים בארץ מורכבים באיסור!השולחן ערוך (יו”ד רצה,ז) פוסק בנוגע להרכבת איסור: “אסור לקיים (העץ) המורכב כלאים”, כלומר אסור לטעת אותו, להשקות, לזבל, ולעשות כל דבר שעוזר לעץ לגדול. יש לציין שהיו פוסקים שלימדו זכות על מנהג העולם מטעמים שונים (חת”ס וערוה”ש, ראה בספר הלכות הארץ בהוצאת המכון עמוד 179), אולם נראה שאלו היתרי דחק ואינם דרך המלך ההלכתית לכתחילה.
נושא ההרכבות הוא חשוב מאוד לאדם שרוצה לקנות עצי פרי לגינה הפרטית או לחצר המשותפת. על מנת לוודא שהעץ לא הורכב באיסור, יש לשאול לפני קניית העץ במשתלה:
א. האם העץ מורכב.
ב. מהם שמות הכנות והרוכבים.
לאחר מכן יש לברר האם הכנה והרוכב הללו מוגדרים הלכתית כאותו מין (יש לשים לב שההגדרה ההלכתית לסיווג המין אינה תמיד זהה להגדרה הבוטנית).
מכון התורה והארץ פרסם רשימה של צירופי כנות ורוכבים, עם ההנחיה ההלכתית (מותר/אסור/ספק) לכל צירוף. הרשימה נמצאת בספר “הלכות הארץ” וגם באתר האינטרנט של המכון.שנזכה לאכול מפירותה הקדושים של ארץ ישראל, תוך כדי קיום מלא ומהודר של כלל המצוות התלויות בארץ!
 
מכון התורה והארץ הוא מכון למחקר יישומי של מצוות התלויות בארץ שהוקם לפני יותר מ30 שנה בגוש קטיף, ומורכב מרבנים ואגרונומים, הפועלים יחד לחיבור ההלכה, המדע והחקלאות.
לאחרונה, פתח המכון מחלקה לאנגלית, על מנת לתת מענה לציבור דובר האנגלית שחי בישראל או בחוץ לארץ.
המחלקה עובדת על תרגום חומרים הלכתיים לאנגלית והפצתם באתר האינטרנט, הרצאות לדוברי אנגלית בנושא מצוות התלויות בארץ, ארגון סיורים, מענה לשאלות הלכתיות, פרסומים שונים באנגלית, ועוד
לתיאום סיורים חקלאיים-הלכתיים או הרצאות בנושאי מצוות הארץ (בעברית או אנגלית):
machon@toraland.org.il  ,972-8-684-7325+