אברהם נורין

הרב אברהם נורין
ר”מ בישיבת מכון מאיר

 

להיות יהודי
 

מי אני?  יש אנשים שקוראים לי אברהם – זה השם הפרטי שלי. אחרים קוראים לי מתיישב או מתנחל – תלוי בעמדות הפוליטיות שלהם. התלמידים שלי קוראים לי הרב אברהם – או פשוט "הרב". ברם, ההגדרה הכי בסיסית של הזהות שלי הוא – יהודי. 
 
מה זה יהודי? המשמעות של המילה "יהודי" היא "מתוך יהודה". בזמן בית המקדש הראשון, כשכל שתיים עשרה השבטים חיו בארץ ישראל, "יהודי" היה אדם משבט יהודה (כמו ש-"אפרתי" או "ימיני" היו אנשים משבט אפרים או משבט בנימין). אבל אחרי חורבן המקדש, משמעות המילה השתנתה. הבבלים שהגלו את האנשים ממלכות יהודה כינו את כל האנשים מישראל "יהודים" בלי להתייחס לשבט המוצא שלהם. אז השם "יהודים" הפך להיות השם הרשמי לכל שתיים עשרה השבטים בגלות.
 
האם זה כל המשמעות של המילה "יהודי"? אנחנו גאים להיות יהודים. השם "יהודי" מעורר בתוכנו רגשות חזקים, הרבה מעבר לשייכות שלנו למלכות יהודה ההיסטורית. מה המסר הסמוי במילה "יהודי"?
 
הסוד של הכוח היהודי מגיע מן הברכה שיעקב העניק ליהודה. יעקב בחר את יהודה להיות המנהיג של המשפחה. כשאנו קוראים לעצמינו "יהודים" אנו מזדהים עם משימת המנהיגות של יהודה, הבן הרביעי של ישראל.
כדי להבין את זה יותר בואו נתמקד בפסוקים של ברכתו. בגלל שהם נכתבו בעברית שירית ומליצית נשתמש בתרגום של הבלשן המומחה ,ד"ר יחיאל בן-נון (ארץ המוריה, עמודים 177-182). 
בטבלה שתראה לנו את המשל והנמשל של הברכה:
 

משל נמשל
יהודה אתה יודוך אחיך האחים יכירו ביהודה את מנהיגם
ידך בעורך אויבך המכה הנצחית באויבים ע"י יהודה
ישתחוו לך בני אביך האחים יקבלו על מלכות יהודה מרצון
גור אריה יהודה , מטרף בני עלית בחירת יהודה להימנע ממלחמות
כרע רבץ כאריה, וכלביא מי יקימנו מצב של מנוחה יציבה ומתמדת
לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו יהודה ילמד את עם ישראל ואת כל העולם משפט וצדק
עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים העמים ישלחו כסף (עד) כמתנה (שי) ליהודה כאות הכרת מלכותו
אוסרי לגפן עירה…ולבן שנים מחלב שבט יהודה יהנה מפרותיו ללא חשש מהתקפות אויבים
 
 
התרגום של יחיאל בן-נון עוזר לנו לראות ששה שלבים בברכת יהודה:
  1. הניצחון הצבאי של עם ישראל על אויביהם
  2. עם ישראל כולו יקבל את יהודה כראש האומה
  3. ישראל תהיה במצב של גבורה, בלי צורך ללחום שוב
  4. ישראל ישתמש במעמד שלהם ללמד משפט לכל העולם
  5. כל האומות יקבלו את הסמכות של ישראל, והמתנות שהם ישלחו עלינו יסמלו את זה
  6. פירות יגדלו בארץ ואנשים יהינו מפרי עמלם

זה החלום של העם היהודי. לנצח על אויבנו, להיות עם מאוחד, להפסיק מלחמות, ללמד משפט, לצפות בעולם שיקבל את החזון הטוב הזה וליהנות מן השפע של ארצנו. זהו החזון שאנו אוחזים בו בזמן שאנו קוראים לעצמינו "יהודים". זו הקריאה שלנו. זו המטרה שלנו והיעוד שלנו!
 
אברהם אבינו נחשב כיהודי הראשון. זה בגלל שהוא הדגים וחי את הרעיונות האלו. הוא הלך למלחמה כשהיה צריך לעשות זאת, אבל הוא גם ידע איך להפסיק ברגע הראשון שיכל. הוא היה מבורך עם אושר שהוא חילק למי שהיה צריך. הוא דרש משפט לכל אומות העולם. הוא פיתח את המדינה ע"י חפירת בארות ונטיעת עצים. אברהם היה היהודי הראשון לא לפי המובן המילולי אבל במידת העמוק, במשמעות האמתית של המילה.
 
שמי גם אברהם. אני מבורך לגור בארץ ישראל בזמן שהאומות מתחילות להכיר בחזון שלנו. אני מבורך לחיות בהרי חברון, בארץ נחלת יהודה. אני מבורך ללמד את המסרים של אברהם אבינו לאנשים מכל העולם. בנוסף, אני מבורך עם משימה לתקן את העולם וחזון לראות את השלמתו. אני מבורך – כי אני יהודי.