“מוסד הרב קוק” נוסד בשנת תרצ”ז – 1937 על ידי הרב י. ל. הכהן מימון זצ”ל, שהיה מראשי המזרחי העולמי ולימים שר הדתות הראשון במדינת ישראל.

המוסד הוקם לרוחו ולפי צוואתו של הראי”ה קוק שנפטר מספר שנים מוקדם יותר. מטרות המוסד כפי שהוגדרו מאז הקמתi, הינם:

להוציא לאור ספרות תורנית דתית-לאומית ומדעית, להוציא לאור ספרי הראשונים הגנוזים בכתבי-יד, לתמוך במחברים, סופרים וחוקרים דתיים ולהוציא לאור קבצים לתורה, למדע ולספרות

במשך שנות קיומו “מוסד הרב קוק” הוציא לאור למעלה מ-2000 ספרים בכל מקצועות היהדות. חלק מן הפרסומים המפורסמים ביותר הינם: מקראות גדולות “תורת חיים” עם פירושי הראשונים על חמשה חומשי תורה, “דעת מקרא” – פירוש מדעי תורני לתנ”ך ב-30 כרכים, כתבי הרמב”ם, כולל “רמב”ם לעם” המפורסם, “ילקוט שמעוני”, “חידושי הריטב”א” וכמובן 19 כרכים של כתבי הרב קוק.

בניין המוסד נמצא בשכונת קרית משה בירושלים קרוב לישיבת מרכז הרב. בבניין פועל גם “גנזך הציונות הדתית” ובו 1,500,000 מסמכים בנושאי הציונות הדתית מראשיתה ועד ימינו.

שבוע שעבר, ב-ג’ אלול, מלאו 82 שנה לפטירתו של הראי”ה קוק